Kultur och Fritid

ETT RIKT KULTURLIV OCH ETT STARKT FÖRENINGSLIV UTVECKLAR HÄLLEFORS TILL EN MER ATTRAKTIV PLATS

Hällefors har haft många magiska evenemang som skapats av föreningsliv och företagare. Men kommunen saknar en vision om evenemang som drivkraft för att stärka varumärket Hällefors kommun. Det saknas en motor i kommunen att vara rådgivande och stödjande finansiellt och infrastrukturellt.
Skulpturerna i Hällefors har det alltid funnits delade meningar om. Det är en av konstens uppgifter – att utmana. Nu står dessa konstskatter både något gömda och glömda medan Örebro Open Art och dess skulpturer dra till sig både uppmärksamhet, besökare och intäkter. Något att ta efter.

Evenemang som strategi

Evenemang bidrar till livsglädje, är sociala mötesplatser och bidrar till intäkter för det lokala näringslivet samt stärker platsvarumärket. Vi vill utreda hur kommunen kan skapa förutsättningar för att använda evenemang som ett strategiskt verktyg i samhällsutvecklingen och stärka Hällefors kommun som attraktiv plats att bo och verka på samt besöka året om.
För det behövs en tydlig arbetsorganisation och relevant budget för kommunen ska kunna stödja externa arrangörer och vidareutveckla egna evenemang.


Hällefors Open Art

Hällefors har en helt unik konstskatt av skulpturer som efter tidigare satsning mer eller mindre glömt och gömts bort. Genom att lyfta fram, förändra placeringar och möjliggöra mobilitet av skulpturerna finns god möjlighet att göra Hällefors mer attraktivt att bo och besöka. Genom tex ett sommarevenemang med ett open art-koncept kan befintlig konst ses i ett nytt ljus om den exponeras med ny humoristisk, modern och banbrytande konst i någon spännande del av kommunen.

Fritidsbanken

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport-och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid. Vi vill öppna en Fritidsbank så att vi kan erbjuda flera möjlighet att ta det av fritidsutbudet i kommunen. Utrustning för en bredd av aktiviteter och präglas av tillgänglighet. Här ska finnas utrustning för dem med funktionsvariation. Fritidsbanken kan gärna drivas i trepartslösning mellan kommun, föreningsliv och näringsliv.

Sport och föreningar

Att ha ett aktivt liv för fysik aktivitet och rörelse, för att bredda sitt sociala nätverk och kanske för att bidra ideellt är bästa starten i livet och ofta aktiviteter för hela livet. Därför vill vi lyfta fram mångfalden av föreningar i kommunen. Särskilt vill vi stödja dem som bidrar till den viktigt integrationen och jämställdheten.
Omklädningsrum på våra anläggningar är i behov av rustning och detta behöver prioriteras.

Centerpartiet i Hällefors vill

EVENEMANG SOM STRATEGI
genom:
att utreda hur kommunen kan skapa förutsättningar för att använda evenemang som ett strategiskt verktyg i samhällsutvecklingen och stärka Hällefors kommun som attraktiv plats att bo och verka på samt besöka året om.

HÄLLEFORS OPEN ART
genom:
att skapa återkommande Open Art koncept med utgångspunkt från egen konstskatt och med inspiration från Örebro

FRITIDSBANKEN
genom:
att öppna fritidsbank kan flera få låna utrustning för att ha möjlighet att ta det fritidsutbudet i kommunen. Utrustning ska för en bredd av aktiviteter och präglas av tillgänglighet.
att fritidsbanken drivs i en trepartslösning mellan kommun, näringsliv och föreningsliv

SPORT OCH FÖRENINGAR
genom:
att erbjuda ett särskilt föreningsstöd för förenigningar som bidrar till den viktigt integrationen och jämställdheten.
att prioritera upprustning av omklädningsrum på våra anläggningar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.