Mat och Campus Grythyttan

Bild

Vi vill ta vara på Campus Grythttan och initera ett partnerskap för GRÖN MAT. För att säkerställa självförsörjningsgraden tar vi tillvara på de resurser i våra skafferier; i skogen, sjöarna och på landsbygdsmarkerna. Vi odlar i egna köskträdgårdar, köper mer närproducerat och våra kommun-kor ser till att vi har öppna landskap.

KLIMATSMART MAT OCH CAMPUS GRYTHYTTAN ÄR CENTER FÖR GRÖN MAT

Nedmonteringen av bruket på 90-talet och avvecklingen av restaurang- och hotellhögskolan var och är dråpslag mot våra orter och stoltheter. Universitetet nedmontera nu Campus Grythyttan trots riksdagsbeslut att det ska bedrivas universitetsutbildning. Vi tillåter inte att Campus Grythyttan svälts ihjäl!
I stället måste vi hitta nya huvudmän, ett partnerskap, som har omsorg och ger näring, har en dynamisk framtidsvision och vill utveckla akademin, Måltidens hus i Norden och Grythyttan som gastronomiskt center för hållbara måltider.

Med Sveriges låga självförsörjningsgrad riskerar även vi livsmedelsbrist i kris- och krigstider. Den nationella livsmedelsstrategin ska motverka den bristen och omfattar hur hela livsmedelskedjan ska nyttjas fullt ut. Hällefors kommun behöver utveckla en lokal livsmedelsstrategi så att vi har god beredskap om matleveranserna stoppar i en kris. Vi behöver en ökad lokal hållbar livsmedelsproduktion och stärkt självförsörjningsgrad. Det kan också leda till att fler får jobb.

Mat och måltider ska självklart vara välsmakande, ge näring och vara utan gifter. Då får vi minimalt matsvinn och när maten är kortrest bidrar vi positivt till klimatet. Därför vill vi åter ha kommun-kor som både hjälper oss att ha öppna landskap och ger sund och närproducerad mat. Vi har en klimatgaranti mot matsvinn och matens klimatpåverkan.
Tillsammans med lokala företag ökar vi andelen närproducerad mat i kommunen och i våra kök. Varorna som behövs i matlagningen kommer också ofta från våra lokala livsmedelsbutiker. Så stöttar vi lokal handel och tryggar jobb.

Utvecka Campus Grythyttan, Center för Grön Mat och Grythytte-Garnati

Att nedmontera utbildning och forskning om måltid i en tid med både akut kompetensbrist i besöksnäringen och med risk för akut livsmedelsbrist kris- och krigstider tydliggör hur olämplig länets universitet är att ensamt fortsätta styra Campus Grythyttan. Vi vill initiera ett nytt huvudmannaskap där flera partners ingår och med gemensam vision om utveckling av Campus Grythyttan att bli center för GRÖN MAT med innovation, utbildning och forskning - från skog och jord till bord. Här utvecklas morgondagens ledare för en mångfald av mat- och måltidsrelaterade branscher. Campus Grythyttan frodas för att satsningar görs lika mycket på konstnärlighet, hantverkskunskap som på forskningen.

Hällefors kommun är starkt delaktiga i utvecklingen av Campus Grythyttan. Vi drar vårt strå till stacken. Därför ska vi öppna upp kommunens mat- och måltidsmiljöer som en öppen forsknings- och innovationsmiljö för Campus Grythyttan och Center för GRÖN MAT.
Vi identifierar hur vi bäst kan bidra till att fler studenter söker sig till Grythyttan och trivs här. Vi undersöker vad både våra kommuninvånare, studenter och lärare behöver och önskar för att Grythyttan ska vara en härlig plats att bo och leva på. För hela Grythyttans och Hällefors bästa uppgradera och garanterar vi bostäder för studenter och lärare. Vi skapar möjligheter för träning både inomhus och ute och tillsammans med besöksnäringen och handel säkerställer vi att det finns sköna ställen att hänga på och mat att handla i butiken. Tillsammans med regionen utvecklar vi klimatsmart kommunikation så att man får kontakt med livet utanför femtio-skyltarna. Vi samlar våra löften att utveckla Campus Grythyttan i en Grythytte-garanti!
Vi vill vara aktiva så att studenter och lärare folkbokför sig i Grythyttan. Det ger fler skatteintäkter och på sikt ökar möjlighet för återflyttning efter avslutade studier. Det är livskvalitet, att bo på landet, i ett måltidsmecka, för en familj med barn som får plats på våra fina förskolor.

Öka självförsörjningsgraden - Öppna skafferiet: Vår skog, sjö och mark

Vi har en livsmedelskris i världen och krig härjar i Europa. Hällefors måste dra sitt strå till stacken, ta ansvar och säkerställa att vi har en högre självförsörjningsgrad och mer lokalproducerad mat. Därför behöver vi utveckla en lokal livsmedelsstrategi som säkerställer att vi har beredskap att i första hand klara matförsörjningen ytterligare en vecka när maten tagit slut efter första veckan i en kris- och krigssituation. Kommunen behöver samråda och samverka med företagare i kommunen för att öka vår lokala matproduktion. Då kan vi ha egenodlad potatis, lök och örter mm. Och i bergslagsskogen runt hela kommunen liksom i våra 400 sjöar finns ett skafferi som står helt outnyttjat. Därför behöver vi en plan för hur vi tar vara på våra lokala matresurser, stöttar företag att utveckla välsmakande livsmedel och matprodukter. Så kan vi genom maten bidra till att fler företag utvecklas, startar och etableras på våra orter runt om i kommunen. Så kan en ökad lokal livsmedelsproduktion ge fler människor jobb.

Vi kan inte göra det själva utan behöver samla alla goda krafter; näringsliv, utbildningar, kultur- och föreningsliv, i ett måltidsråd, som bidrar att skapa livsmedelsstrategin och säkerställer att hela kedjan är med - från skog, sjö och mark till bord.

Mer närproducerat och kommun-kor

Genom att åter ha betande kommun-kor får vi både vackra öppna landskap, naturlig skötsel i våra naturreservat och tillgång till sund närproducerad mat. Kossan, naturen och det cirkulära ekosystemet kan både ge kunskap, glädje och en skön tvist från skolans katederundervisning till studiebesök i verkligheten. Så skapar vi också medvetenhet kring god skötsel och djuretik samt ett naturligt förhållande till att mat är något levande, både växter och djur, och uppstod aldrig från en plastförpackning.

Tillsammans med lokala företag har vi egna köksträdgårdar för våra kök och med långsiktiga kontrakt odlar jordbrukare i kommunen grönsaker som vi behöver och som passar i vårt klimat. Vi kan garantera att den mat som produceras i Hällefors och används i våra kök är klimatsmart, giftfri, etiskt och rättvist producerad.

I kommunens klimatgaranti mäter vi matsvinn och sätter mål. För att undvika matsvinn lagar vi god mat och har förebyggande åtgärder. Målet för matsvinn är max g/portion i snitt för köks-, serverings- och tallriksvinn. I arbetet med menyplanering och i val av råvaror beräknar vi måltidens klimatpåverkan och har mål att minska våra utsläpp.

Kommunen ska ha avtal och handlar ofta från våra lokala matbutiker. Då minskar vi klimatpåverkan av matleveranser samtidigt verka vi för att våra matbutiker har öppet och tryggar företag och anställningar. Vi skapar fler jobb. Så får vi levande orter i kommunen med blomstrande matbutiker som ett nav, en fungerande service med social samvaro. Hällefors kommunen storhandlar i den lokala matbutiken och inspirerar alla invånare att göra det samma!


Centerpartiet i Hällefors vill


UTVECKLA CAMPUS GRYTHYTTAN, CENTER FÖR GRÖN MAT & GRYTHYTTE-GARANTI
Genom:

att Hällefors kommun tar stafettpinnen att initiera ett nytt partnerskap för utveckling av Campus Grythyttan och visionen om Campus Grythyttan – Center för GRÖN MAT
att tillsätta en dedikerad projektledare vid kommunen som driver vår del i utvecklingen av Campus Grythyttan
att öppna upp kommunens mat- och måltidsmiljö som en öppen forsknings- och innovationsplattform
att undersöka vad som är win-win för kommuninvånare, studenter och lärare och tillrättalägga och utveckla för hela Grythyttans bästa
att utfärda en Grythytte-garanti för hela Grythyttans och Hällefors bästa. Där ska vi lova t.ex. fräscha bostäder till studenter och lärare, goda möjligheter för träning ute och inne, möjlighet för skönt uteliv och en levande livsmedelsbutik samt utvecklad kommunikation.
att aktivt attrahera och uppmuntra studenter och lärare att folkbokföra sig i kommunen.

ÖKA SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRADEN – ÖPPNA SKAFFERIET: VÅR SKOG, SJÖ OCH MARK
Genom:

att utveckla en lokal livsmedelsstrategi för ökad självförsörjning i Hällefors kommun, som tar sig av hela livsmedelskedjan så som produktion, minskad klimatpåverkan, ökat antal anställda.
att starta ett måltidsråd för samskapande och samverkan kring livsmedelsstrategin och utveckling av lokalproducerade livsmedel.

MER NÄRPRODUCERAT OCH KOMMUN-KOR
Genom:
att ha kontrakt på betande kommun-kor och med möjlighet till närproducerat kött
att vara delägare i ett kooperativt företag skapar och sköter vi en köksträdgård och producerar livsmedel för både kommunens eget bruk och till försäljning.
att ha långsiktiga avtal med lokala livsmedelsproducenter ökar vi andelen närproducerat
att ha en mat- och klimatgaranti säkerställer vi minskat matsvinn och klimatpåverkan samt en ökad närproduktion av giftfri mat från lokala företag i våra måltider
att upphandla våra lokala matbutiker som leverantörer och använda dem ofta minskar vi våra utsläpp vid matleveranser, säkrar levande orter och tryggar jobb.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.