Näringsliv

Bild

Vi vill skapa goda förutsättnignar för näringslivets bästa. Därför ska vi förbättra näringslivsklimatet, minska regelkrångel, öka service och arbeta målmedvetet för att fler startar företag och etablerar sig i Hällefors kommun.

NY NÄRINGSlivsPOLITIK FÖR HÄLLEFORS BÄSTA

Näringslivet i Hällefors kommun har stora utmaningar. Först en tvåårig pandemi med restriktioner därefter oro och kris då det är krig i Europa. Företag i kommunen har gått i konkurs även till följd av ökad näthandel, minskande och en åldrande befolkning. Vi ligger nästan sist i ranking av företagsklimatet. Så kan vi inte ha det!

Centerpartiet i Hällefors ger inte upp att skapa goda förutsättningar för näringslivets bästa. Vi tror på näringslivet som en positiv kraft, som skapar jobb och skatteintäkter och den bästa vägen till integration i samhället. Därför vill vi stärka näringslivet, dess möjlighet att starta, etablera och växa som företag i vår kommun.

Förbättra företagsklimatet

Vi kan inte längre ha ett företagsklimat där vi hamnar sist bland alla Sverige kommuner. Därför behöver vi en strategi för att ta tag i de brister som tydliggörs vid tex ranking. Vi behöver bättre dialog mellan kommun och näringsliv, öka förståelsen för företagandet samt förenkla för lokala företagare vid upphandling. Därutöver behöver vi göra det som krävas för att minska hot och brottslighet för att öka tryggheten.

Minska regelkrångel och öka service

Det ska vara ett hjärtligt-välkommen-bemötande för företagen i kontakt med Hällefors kommun. Därför ska vi ska öka värdskap och servicenivån. Vi ska underlätta för den som söker tillstånd och förkorta handläggningstider. Företagens investeringar och satsningar kan då snabbare användas i försäljning, produktion och till glädje för deras kunder. Då får även kommunen snabbare och större skatteintäkter.

Hällefors ska införa Rättviksmodellen som innebär att kommunal tillsyn faktureras i efterhand och präglas av dialog. Då kan vi minska regelbördan för företag, utan att tulla på säkerhet, kvalité och miljö. Modellen stärker dialogen mellan kommunen och företaget, vilket bidrar till ett bättre företagsklimat.

Nyföretagande och fler etableringar

Vi ska lägga kraft på att öka samarbete med stödpartners som Coompanion, NyföretagareCentrum, Business Region Örebro och Ungt Företagande. Vi startar ett företagscenter med aktiv närvaro av oss och våra partners som välkomnar nya företagare och företag. Vi ska samla en lotsgrupp för företag med komplexa ärenden så de inte behöver söka sig runt i det som kan upplevas som en kommunala labyrint.

Vi satsar på nyföretagande så att fler får jobb och att vi ökar skatteintäkterna. Särskild satsning ska göras för att nysvenskar och medborgare med utländsk bakgrund får stöd och inspireras att starta eget företag i vår kommun. Kvinnligt företagande ska öka och vi stödjer genom främjande nätverk.

Vi ska aktivt söka efter företag och erbjuda möjlighet att etablera sig i Hällefors kommun och vi ska köpa mark så att vi kan erbjuda företaget plats att bygga nytt.

Centerpartiet i Hällefors vill


FÖRNYA POLITIKEN FÖR FÖRETAGSKLIMATET

Genom
att förnya mötesformer och kontakt mellan kommun och näringsliv utifrån företagens önskemål och behov
att införa digitala kurser om företagande för kommunanställda
att öka dialog och tydlighet i förfrågningsunderlaget för upphandling samt ett förenkla språk
att ge medborgarlöfte, tillsammans med polisen, för vår brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

MINSKA REGELKRÅNGEL OCH ÖKA SERVICE

Genom
att
införa Rättviksmodellen som minskar regelbördan för företag, utan att tulla på säkerhet, kvalité och miljö, stärker dialogen mellan kommunen och företaget, vilket bidrar till ett bättre företagsklimat
att införa digitala kurser om service och värdskap för kommunanställda
att införa e-tjänsten Serverat underlättas besöksnäringsföretagens tillståndssökande och kommunen effektiviseras och samtidigt få mer tid för kundmöten.

SATSA PÅ NYFÖRETAGANDE OCH FLER ETABLERINGAR
Genom
att skapa ett företagscenter med fysik närvaro av kommunen och länets företagsstödjande partners att ansluta till Coompanion för ökat stöd i Hällefors att starta kooperativ, socialt företagande och företagsöverlåtelse
att öka möjligheter för elever att vara del av Ung Företagsamhet i grundskola och gymnasiet.
att införa företagslots som arbetsmodell för att samla kompets vid komplexa ärende så att företagaren slipper söka råd hos olika förvaltningar
att aktivt satsa på nyföretagande och undersöka möjlighet för särskild satsning bland medborgare med utländsk bakgrund
att främja nätverkande för kvinnligt företagande vill vi öka antalet företagare som är kvinnor
att upprätta en etableringsplan och aktivt uppsöka och attrahera företag till etablering i Hällefors
att upprätta en markförsörjningsplan och aktivt köpa mark för möjlighet till byggnation för företag

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.