Vård och omsorg

Det är en självklarhet att vård- och omsorgstagare i Hällefors kommun ska känna sig nöjda och trygga, får omsorg som är både är vänlig och av hög kvalitet. Förutsättningen för det är att medarbetarna har kompetens, trivs på jobbet, har rimliga arbetstider och möjlighet till vila. Det förutsätter en god arbetsmiljö med bra chefer och ett tydligt ledarskap.

Verkligheten ser annorlunda ut. Vi har för få som jobbar i vården och därför stor brist på personal. En del saknar utbildning och en del kan inte tala svenska. Lön för exempelvis undersköterskor är mycket låga samtidigt som omgivande kommuner lockar med flera tusenlappar mer i ingångslön. Samtidig kan omsorgstagare i hemtjänsten mötas av tiotals anställda under ett dygn vilket kan skapa otrygghet.
Den psykiska ohälsan ökar därför behövs en utökad kompetens i socialpsykiatri inom kommunen. Fler personer i Hällefors jämfört med både riks- och regionsitt som tar sitt eget liv - suicid. Varje förlorat liv genom suicid är en enorm förlust.


Nära vård och trygg vård med vårdtagarens bästa i fokus

Idag kommer omsorgstagaren i kontakt med väldigt många medarbetare i hemtjänsten. Att ha många medarbetare under ett dygn i sitt hem är utmanade gällande att känna igen och känna sig trygg. Att duschas och att gå på toaletten är intimt och mycket sårbart för omsorgstagaren. Det behövs en bättre kontinuitet för omsorgstagaren och ett begränsat antal medarbetare som möter omsorgstagaren.

Attraktiv arbetsgivare för vårdpersonal

Hällefors kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär ett nära ledarskap med närvarande chefer, kompetens hos både ledare och medarbetare. Det ger god arbetsmiljö. Schemaläggning och planering behöver utvecklas för ökad kontinuitet hos omsorgstagarna och så att medarbetare även kan ha ett normalt privatliv. När medarbetaren trivs på jobbet, då blir vården bra för omsorgstagaren.
Att höja kompetensen inom äldreomsorgen och erbjud kompetensutveckling bidrar till ständigt lärande. Medarbetare behöver trygga anställningsförhållanden som till exempel att erbjudas 100% med möjlighet att gå ned i tid. Lönerna behöver höjas för att kommunen ska få omsorgspersonal.

Minskad psykisk ohälsa och nolltolerans för självmord
psykiskohälsa

Psykisk ohälsa ökar och Hällefors kommun behöver utveckla socialpsykiatrin, boendestöd, för att möta det ökade behovet och för att upprätta ett ökat samarbete med Regionen.
Påbörja arbete för en uppsökande verksamhet. Därför behövs kompetensen i psykiatri stärkas i kommunen.
Suicid är ett betydande folkhälsoproblem och sex gånger så många dör i suicid som i trafiken. Trots att Sverige redan har en nollvision dör årligen ungefär 1500 personer i självmord/suicid. Trots höga tal för suicid i Hällefors, över tid, tillhör vi en av åtta kommuner i länet som saknar en handlingsplan. För att minska självmordstalen behövs ett strukturerat och långsiktigt arbete för att förebygga suicid i Hällefors.

Centerpartiet i Hällefors vill

GE NÄRA OCH TRYGG VÅRD MED VÅRDTAGARENS BÄSTA I FOKUS
genom:
att begränsat antal personal som möter omsorgstagaren i hemtjänsten
att öka kontinuiteten av personal som möter omsorgstagaren

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE FÖR VÅRDPERSONAL
genom:
att höja lönerna för vårdbiträden och undersköterskor
att erbjuda utbildning för vårdbiträden för att få undersköterskekompetens.
att utveckla schemaläggning och planering

MINSKA PSYKISK OHÄLSA OCH NOLLTOLLERANS FÖR SJÄLVMORD
genom:
att ha uppsökande verksamhet för socialpsykiatri.
att kompetens för psykiatri utökas för att möta de ökade behovet
att
en handlingsplan för suicidprevention med nolltolerans för självmord tas fram.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.