Kretsstyrelse

Ordförande
Inga-Lill Andersson

Vice ordförande
Thorbjörn Pettersson

Kassör
Per-Olof Södergren

Ledamöter

Hans Karlsson, Alf Enoch, Tomas Alexandersson, Leif Eriksson

Ersättare
Simon Jansson, Per-Olof Södergren och David Petersen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.