Karlskoga
Centerpartiet lokalt
  • / Kretsstyrelse

Kretsstyrelse

Ordförande
Inga-Lill Andersson

Vice ordförande
Thorbjörn Pettersson

Kassör
Per-Olof Södergren

Ledamöter
Margareta Palonen, Hans Karlsson, Alf Enoch, Tomas Alexandersson, Simon Jansson

Ersättare
Leif Eriksson, Per-Olof Södergren, Johan Karlsson, Alva Fernandez, David Petersen