Karlskoga
Centerpartiet lokalt
  • / Politik

Politik

Vi tror på ett blomstrande Karlskoga


Vi tror att Karlskoga har en enorm potential att bli en blomstrande kommun som människor väljer att flytta till. Vi har en vision med värderingar av en god miljö och socialt ansvar.

Centerpartiet i Karlskoga är ett företagsamt, grönt, tryggt och öppet parti, med en positiv och modern framtidstro. Centerpartiet har en närodlad politik där människor får bestämma mer över sina liv.För att visionen ska bli verklighet behövs Centerpartiet.

Centerpartiet vill skapa ett samhälle där det är viktigt att lokala frågor ska beslutas i hemkommunen snarare än i statliga verk och myndigheter. Människor ska inte hindras från att uppnå sina mål.