Politik

Centerpartiet i Karlskoga är ett företagsvänligt och lokalförankrat parti med stora miljöambitioner som vill att staden och det offentliga rummet anpassas efter karlskogingarnas behov. Vi slåss för karlskogingarna, för miljön, för företagsamheten och för den moderna familjen.

Vi sammanfattar vår politik som RÅDIGHET. Med rådighet menar vi en närodlad politik, en enklare vardag och valfrihet genom livet.

Slå ett slag för framtiden och lägg din röst på Centerpartiet!
För Karlskoga Framåt!

  • Lokala frågor ska hanteras lokalt – Karlskoga vet bäst!
  • Ett konsekvent miljöarbete där vi nyttjar Karlskogas unika möjligheter för att stärka kommunens gröna företagande och förvalta vår omgivning med framtiden som mål.
  • Fortsatt vara en komplett servicekommun med BB och en nära vård, skolor, omsorg, polis och ett aktivt föreningsliv.
  • En driven landsbygd.
  • Trygghet, valfrihet och möjligheter för alla invånare – gammal som ung.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.