Kretsstyrelse

Ordförande
Arne Augustsson

Vice ordförande
Frida Eriksson

Sekreterare
Britt-Inger Palmqvist

Kassör
Nils-Olof Tivemyr

Ledamöter
Ankie Johanzon, Jeanette Günter, Josef Holler, Kjell Schlyter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.