Politik

Fyra prioriterade områden för Centerpartiet

Företagande. Det är tilltron till människans egen skaparkraft som gör att Centerpartiet strävar efter att ge utrymme för företagsamma människor och entreprenörer i alla sammanhang

Demokrati. Centerpartiet tror på deltagardemokrati, där människor är delaktiga i besluten och i ett pågående samtal. Centerpartiet vill låta makten växa underifrån.

Hälsa. Mat av god kvalitet är en avgörande fråga för hälsan och för känslan av trygghet i vardagen. Förbättrad folkhälsa är ett angeläget rättviseprojekt.

Miljö. Människan ingår i ekologiska sammanhang och har ansvar för att bruka och inte förbruka. Genom ekonomiska styrmedel kan marknadens dynamik och kraft verka i riktning mot en hållbar
utveckling.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.