Centerpartiet med framtidstro!

Det går bra för Lekebergs kommun och bättre skall det gå. När det överallt i media har talats så mycket om hur svårt det är för kommunerna, så går Lekeberg bra, över sex miljoner i överskott det gångna året och även i år ser det mycket bra ut. Att vara en liten kommun ger stora möjligheter.

Lekeberg erbjuder god service till sina invånare. Det gäller kommunal service som barnomsorg, skola med kulturskolan och äldreomsorg. Vi har också god kommersiell service.
Detta är den grund vi skall bygga vidare på.

Lekeberg skall få fortsätta att vara en attraktiv kommun samt få möjlighet att växa i lugn och naturligt takt, så att de som bor eller önskar bo här trivs och har tillgång till det de behöver. Kommunen
kommer inom den närmaste tiden att få fler invånare eftersom det är mycket byggande på gång. Det byggs på landsbygden, det byggs i Fjugesta och det byggs i Lanna.


Detta vill Centerpartiet för att Lekeberg ska kunna fortsätta vara en attraktiv kommun med ökad framtidstro!


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.