Kretsstyrelse

Ordförande
David Järn

Vice ordförande
Nina Dahlström

Sekreterare
Diana Olsén

Kassör
Conny Boman

Ledamöter
Astrid Söderquist, Liselotte Laurén, Thomas Kullberg
Adjungerad: Annica Zetterholm


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.