Lekeberg
Centerpartiet lokalt

Kretsstyrelse

Ordförande
Johan Niklasson, Övre Gysta 5351, 71692 Fjugesta

Vice ordförande
Annica Zetterholm Ägelsta Nytorp 1, 71691 Fjugesta

Sekreterare
Diana Olsén, Vallgatan 21, 71631 Fjugesta

Kassör
Conny Boman, Vilsta Ugglebo, 71691 Fjugesta

Ledamöter
Amanda Höjer, Mikael Reinholdz, Astrid Söderquist, Liselotte Laurén, Henrik Hult