Representation i Lekebergs kommun

I Lekebergs kommuns olika politiska instanser representeras vi 2023-2026 av:

Kommunfullmäktige:
Ordinarie ledamöter: Diana Olsén, Annica Zetterholm, Anna Gunnarsson, Nina Dahlström, Liselotte Laurén

Ersättare: David Järn

Kommunfullmäktiges valberedning:
Anna Gunnarsson

Partiföreträdare:
Annica Zetterholm

Kommunstyrelsen:
Ordinarie ledamöter: Annica Zetterholm, David Järn

Ersättare: Astrid Söderquist

Kommunrevisionen:
Kent Runesson

Barn- och bildningsnämnden:
Ordinarie ledamot:
Håkan Zetterholm

Ersättare: Daniel Jokinen

Socialnämnden:
Ordinarie ledamöter
Nina Dahlström

Ersättare: Annica Zetterholm

Krisledningsnämnd:
Annica Zetterholm

Ersättare:David Järn

Valnämnd:
Hans Nilsson

Ersättare: Leif Göransson

Lekebergs kommunala holdingbolag:
Annica Zetterholm

Lekebergsbostäder ABs och Lekebergs Kommunfastigheter ABs styrelse:
Diana Olsén

Sydnärkes bygg- och miljönämnd:
Lars Laurén, ersättare

Huvudmän Lekebergs Sparbank:
Conny Pettersson
Daniel Jokinen

Vigselförrättare:
Gun-Britt Grimsell
Nina Dahlström

Gode män enl. fastigh.b.lagen:
Leif Göransson

Brottsförebyggande rådet, BRÅ:
Annica Zetterholm

Rådet för tillgänglighet och äldre (RTÄ):
Annica ZetterholmBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.