Representation i Lekebergs kommun

I Lekebergs kommuns olika politiska instanser representeras vi 2019-2022 av:

Kommunfullmäktige:
Ordinarie ledamöter: Marcelos Doverholt, Henrik Hult, Caroline Pellrud, Astrid Söderquist, Charlotta Englund, Johan Niklasson, Lisa Schneider, Annica Zetterholm, Diana Olsén, Liselotte Laurén

Ersättare: Barbro Göransson, Leif Göransson, Eva Bonnevier, Conny Boman, Margareta Thorstensson, Lars Laurén

Kommunalråd:
Johan Niklasson
Annica Zetterholm (ansvar socialnämnden)

Kommunstyrelsen:
Ordinarie ledamöter: Johan Niklasson , ordförande, Astrid Söderquist, Lisa Schnheider, Annica Zetterholm

Ersättare: Caroline Pellrud, Diana Olsén

Kommunrevisionen:
Kent Runesson, vice ordförande

Barn- och bildningsnämnden:
Ordinarie ledamöter:
Anders Johansson, vice ordförande
Diana Olsén

Ersättare: Eva Bonnevier

Socialnämnden:
Ordinarie ledamöter
Annica Zetterholm, ordförande
Astrid Söderquist

Ersättare: Gun-Britt Grimsell, ersättare

Sydnärkes miljönämnd:
Anna Gunnarsson, ordförande

Ersättare: Lisa Schneider

Sydnärkes byggnämnd:
Lars Laurén, ledamot
Diana Olsén, ersättare

Pensionärsrådet:
Henrik Hult, ordförande

Tillgänglighetsrådet:

Lekebergsbostäder ABs och Lekebergs Kommunfastigheter ABs styrelse:
Henrik Hult, ordförande
Mikael Reinholdz

Lekebergs kommunala Holding AB:
Johan Niklasson, ordförande

Direktionen för Nerikes brandkår:
-

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.