Lekeberg
Centerpartiet lokalt
  • / Politik
  • / Representation i Lekebergs kommun

Representation i Lekebergs kommun

I Lekebergs kommuns olika politiska instanser representeras vi 2015-2018 av:

Kommunfullmäktige:
Ordinarie ledamöter: Amanda Höjer, vice ordförande, Wendla Thorstensson, Charlotta Englund,
Peter Sahlqvist, Kent Runesson, Astrid Söderquist, Conny Boman, Annica Zetterholm,Liselotte Laurén

Ersättare: Ulla Kristina Fintling, Rasmus Larsson, Gun-Britt Grimsell, Eva Bonnevier, Leif Göransson

Kommunfullmäktigeberedning:
Conny Boman
 

Kommunstyrelsen:
Ordinarie ledamöter: Wendla Thorstensson , ordförande, Astrid Söderquist, Kent Runesson

Ersättare: Amanda Höjer, Diana Olsén

Kultur och bildningsnämnden:
Ordinarie ledamöter: Annica Zetterholm, vice ordförande, Diana Olsén

Ersättare: Eva Bonnevier

Vård och omsorgsnämnden:
Ordinarie ledamöter: Henrik Hult, ordförande, Astrid Söderquist

Ersättare: Barbro Göransson

Sydnärkes miljönämnd:
Leif Göransson, vice ordförande

Ersättare: Rasmus Larsson

Sydnärkes byggnämnd:
Lars Laurén, ledamot
Diana Olsén, ersättare

Lekebergsbostäder ABs och Lekebergs Kommunfastigheter ABs styrelse:
Peter Sahlqvist, ordförande

Överförmyndare:
Conny Boman, ersättare

Lekebergs ledamot i Nerikes brandkårs styrelse:
Gun-Britt Grimsell