Café C

Kom och prata centerpolitik med våra förtroendevalda i Programnämnd Social välfärd.
Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A i Örebro.

Gunhild Wallin, Annika Tholster och Tina Fingal Swens berättar om sina uppdrag i programområdet Social välfärd.