Så blir nya Askenäshemmet i Odensbacken

Sedan länge har Askenäshemmet i Odensbacken varit i behov av renovering. Programnämnd social välfärd har nu satt ner foten och beslutade på sitt sammanträde att ett helt nytt och modernt vård- och omsorgsboende med 36 platser ska byggas där det gamla nu står. Nya Askenäshemmet ska bli modernt, naturnära och trivsamt.

- Det känns roligt att äntligen kunna ta ett beslut för att inleda arbetet med att bygga ett nytt Askenäs. Det här har varit en fråga som har tagit alldeles för lång tid, men nu finns en förstudie på ett modernt vård- och omsorgsboende som när det står klart om fyra år kommer lyfta hela Odensbacken. Hela Örebro måste finnas till för både gammal som ung, säger John Johansson (S), kommunalråd och ordförande för Programnämnd social välfärd.

Örebrobostäder har genom åren utrett ett antal alternativ för Askenäshemmet. De nuvarande lokalerna behöver förnyas eftersom utrymmena i boenderummen är för små vilket skapar arbetsmiljöproblem. Många ytor är också omoderna då nya krav på bland annat tillgänglighet tillkommit på senare år. Till slut har man landat i att det är bättre att bygga nytt än att försöka renovera enbart de gamla lokalerna.

Idag har Askenäshemmet undertak av typen ”plocktak” i korridorerna, dessa tas bort. Installationerna som ligger ovan ”plocktaket” kan läggas i schakt istället för i korridorerna, därmed löses den låga takhöjden som är ett problem i de gamla lokalerna. Två boenderum får bli till ett och så vidare. Dock behövs det göras en total rotrenovering av husen då de har eftersatt underhåll. Byggnaderna ligger i parkmiljö. Parkmiljön ska behållas och förstärkas och uppmuntra till promenader inom fastigheten.

- Utemiljön kommer få ett rejält lyft. Det blir en fin innergård i söderläge, sittplatser, odlingar och en liten damm med fontän eller vattenskulptur. Man vill också skapa ett utrymme med känsla av uterum och vinterträdgård som ska kunna nyttjas årets alla dagar. Vi tror att den nya lättillgängliga trädgården ska kunna bidra till en känsla av rofylldhet och uppmuntra till utevistelse, säger Anna Andersson (KD) vice ordförande programnämnd social välfärd.

Nytt tillagningskök, nya gruppbostäder och fräscha lokaler för hemtjänsten

- Utöver ett nytt vård- och omsorgsboende tillskapas även 12 nya gruppboendelägenheter, vilket behövs i Örebro. Vi skapar ett nytt tillagningskök i och med att det gamla inte är tillräckligt bra, och dessutom får hemvården helt nya lokaler. Det handlar om en stor satsning på välfärden i Odensbacken och jag ser fram emot att se huset färdigt 2023, säger Annika Tholster (C), ledamot i programnämnd social välfärd.

Våren 2020 sker byggstart och allt ska vara färdigställt i mars 2023.