Vår Politik

Centerpartiets tio toppkandidater i valet 2018

HELA ÖREBRO KOMMUN

Örebro kommun ska vara en växande och levande kommun i alla delar.
Kommunen ska förknippas med den attraktiva landsbygden och den pulserande staden.

För att utveckla hela kommunen vill vi stötta företagande och naturturism, samt underlätta transporter från Örebro och ut till olika naturområden, men också för transporter från landsbygden till viktiga punkter inom staden.

Vi vill främja byggande och boende på landsbygden, inte bara i de mindre tätorterna utan även på ren landsbygd. Vi ska bygga i hela kommunen. Det är också viktigt att vi bygger så att människor med låg inkomst har råd att bo. Därför ska vi jobba vidare med att utveckla former för billigt byggande.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.