Våra kandidater

Vem ska du rösta på i kommunvalet?

Se våra toppkandidater här:

Jimmy Nordengren

JIMMY NORDENGREN

Är vårt nuvarande kommunalråd med mångårig erfarenhet av att arbeta politiskt för Centerpartiet. Med rötterna i Centerns värdegrund brinner Jimmy för småföretagande, valfrihet och landsbygden.

Jimmy har bred politisk kunskap, är trygg i sig själv och politiken, han har erfarenhet av ledarskap genom tidigare arbete som lärare och rektor.

Vår bedömning är att Jimmy med sin kunskap och läggning kan leda gruppen så att Centerpartiet blir en stark aktör i kommunen.
 


Se denna film för att ta reda på vilka frågor Jimmy tycker är viktiga! 

Anna Ekström

Anna Ekström

”Engagerad är ett ord som beskriver mig bra. Jag heter Anna och jag arbetar som politisk sekreterare på Centerpartiets kansli där jag ger stöd till kommunalråd och förtroendevalda. Jag representerar Centerpartiet i Örebro i två nämnder. Viktigaste frågorna för mig är arbete och utbildning, för det gör skillnad! Våra företag behöver arbetskraft med rätt kompetens, våra ungdomar utvecklas för framtiden, nyanlända kommer in i samhället och lite krasst, vår välfärd behöver skatteintäkterna. Andra frågor som driver mig är klimat och trygghet. På fritiden är jag helst med min familj (tre barn) men hinner också med lite engagemang i Röda korset.”


 

Se denna film för att ta reda på vilka frågor Anna tycker är viktiga! 

Anders Olsson

Anders Olsson

Anders Olsson är 54 år, ensamstående och bor utanför Askersby. Fritidsintressen är sportskytte och jakt, naturvistelser/naturcamping och kulturhistoria, gamla bilar och naturligtvis hans lilla hund.

Anders har en Fil.Kand-examen i Sociologi och Socialpsykologi, och därutöver ytterligare ett antal poäng i statsvetenskap, Juridik m.m.
Han har även en hel del ledarskapsutbildningar från både näringslivet och politiken i bagaget.

Såhär säger Anders om sin kandidatur: Jag kandiderar eftersom jag vill fortsätta göra hela Örebro kommun bättre och mer hållbart.
Jag har erfarenhet av nämndsordförandeskap och fullmäktigearbete. Jag brinner för både miljö/klimat-, landsbygds- och medborgar-/rättighetsfrågor, dessutom är samhällsbyggnad (både fysiskt och socialt) viktiga frågor för mig.

Se denna film för att ta reda på vilka frågor Anders tycker är viktiga! 

Abdulrahman Ibrahim Muhammed

Abdulrahman Ibrahim Muhammed

Abbe kom till Sverige när han var 10 år, han brinner för frihet och vill arbeta för att beslut ska tas så nära människan som möjligt. Abbe är en lagspelare med erfarenhet från kommunfullmäktige och har idag även uppdrag i Vuxenutbildning och arbetsmarknadsnämnden. Vi bedömer att Abbe med sin positiva person och sina erfarenheter är en tillgång i gruppen.
 

 

Se denna film för att ta reda på vilka frågor Abdulrahman tycker är viktiga! 

Gunhild Wallin

Gunhild Wallin

Pensionär, f.d. barnmorska och kommunalråd. Bor i Närkes Kil.

Har haft politiska uppdrag i Örebro kommun sedan 1985. Idag är jag ordförande för Vårdboendenämnden, sitter i kommunfullmäktige och är ersättare i Programnämnd Social välfärd.

Viktigaste frågor för mig är äldreomsorg och landsbygdsutveckling.

Äldre vet själva bäst när och vad man behöver hjälp med när man inte längre klarar sig helt själv. Jag vill stärka äldres inflytande och delaktighet i äldreomsorgen. Mötesplatser, restauranger för seniorer och social aktiviteter är viktiga delar i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Stad och land hänger ihop och är beroende av varandra. Det ska vara möjligt att bo, leva och arbeta i hela kommunen.

Landsbygden har en stor betydelse för att öka självförsörjningsgraden i kommunen av både mat och energi.

Se denna film för att ta reda på vilka frågor Gunhild tycker är viktiga!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.