Politik

Centerpartiet har en stark tro på människans vilja och
förmåga att ta ansvar och vara delaktig. På denna tilltro grundas vår
vilja att förnya demokratin och politiken.
 

En viktig roll för ett politiskt parti är att vara en länk mellan offentligt beslutsfattande och engagerade medborgare i samhället.

Centerpartiet tror på varje människas förmåga att skapa och ta ansvar för sig själv och för andra. Därför ser vi det som naturligt att politiskt engagemang kan se olika ut. Centerpartiet vill främja nya
initiativ, kreativitet och glädje för att forma en politisk folkrörelse för framtiden.

Centerpartiet vill företräda ett politiskt ledarskap som är tydligt vad gäller grundläggande värderingar och som samtidigt är öppet och välkomnande för alla som på sitt eget sätt vill  vara med och göra verklighet av de politiska idéerna. Dialog, och inte minst förmågan att lyssna, är det viktigaste instrumentet för ett sådant ledarskap.
Centerpartiet vill vara ett forum för ett ständigt samtal om samhälle och framtid, där varje människa möts med lika stor respekt.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.