Regionfullmäktigegruppen

Charlotta Englund, Örebro

Lars-Göran Zetterlund, Hällefors

Anna Gunnarsson, Lekeberg

Frank Tholfsson, Kumla

Inga Ängsteg, Lindesberg

Emilia Molin, Örebro

Tommy Karlsson, Degerfors

Charlotte Edberger, Örebro

Region Örebro län

Centerpartiet i Örebro län vet att vi tillsammans kan göra vårt län bättre.

Centerpartiet vill genomföra en hållbar politik för Örebro län – och vi vill att hela länet ska leva. Detta kräver en närodlad politik. Som enskilda länsbor kan vi alla göra en insats för att hela vår region och människorna som bor och verkar här ska växa.

Vi vill se människan, inte systemen och de centrala ”lösningarna”. Vi vill se ett värderingsskifte, där människors kreativitet, entreprenörskap och engagemang tas tillvara. Vi vill forma nyckeln till ett län med fler arbetstillfällen, fler företagare och en bättre samhällsservice.
Det ska kännas tryggt att bo och verka i vårt län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.