Örebro Län
Centerpartiet lokalt
  • / Region Örebro län

Regionfullmäktigegruppen

Torbjörn Ahlin, Kumla

Charlotte Edberger Jangdin, Örebro

Lars-Göran Zetterlund, Hällefors

Emilia Molin, Örebro

Magnus Eriksson, Vedevåg

Jonas Kleber, Fellingsbro

Wendla Thorstensson, Fjugesta

Ingvar Ernstsson, Örebro

Region Örebro län

Centerpartiet i Örebro län vet att vi tillsammans kan göra vårt län bättre.

Centerpartiet vill genomföra en hållbar politik för Örebro län – och vi vill att hela länet ska leva. Detta kräver en närodlad politik. Som enskilda länsbor kan vi alla göra en insats för att hela vår region och människorna som bor och verkar här ska växa.

Vi vill se människan, inte systemen och de centrala ”lösningarna”. Vi vill se ett värderingsskifte, där människors kreativitet, entreprenörskap och engagemang tas tillvara. Vi vill forma nyckeln till ett län med fler arbetstillfällen, fler företagare och en bättre samhällsservice.
Det ska kännas tryggt att bo och verka i vårt län.