Toppkandidater riksdag

Våra toppkandidater i riksdagsvalet 2018

1. Helena Vilhelmsson, Nora
Jag vill jobba för ett Sverige där alla människor, oavsett bakgrund, kan och ska bidra till ett bättre samhälle. Då måste det bli slut på krånglet i vårt land. Det ska vara enkelt att skaffa jobb, enkelt och uppskattat att starta och driva företag, och Sverige måste bli jämlikt o jämställt.  Samhället ska uppmuntra egna initiativ, inte kväsa dom. Den gröna näringens betydelse för klimatomställning i framtiden behöver lyftas. Det är en av Centerpartiets hjärtefrågor. Den, ett blomstrande näringsliv och civilsamhällets kraft att förändra är de frågor jag vill jobba för i Riksdagen. Örebro län kan växa och utvecklas. För det behövs Centerpartiet i riksdagen.
Personvalsfolder ->


2. Elisabeth Malmqvist, Vintrosa
Min drivkraft i livet är viljan att ägna min tid på jorden åt att göra den lite bättre än vad den hade varit utan mig.
Klimatfrågan väckte tidigt mitt engagemang, men än mer framträdande har sedan barn och ungas uppväxtvillkor varit, i olika former. I mitt jobb i dag ser jag hur viktig den nationella politiken är för de lokala förutsättningarna.
Jag vill till riksdagen för att bidra till bättre möjligheter att genomföra närodlad politik i Örebro län. Jag har en stark passion för att utveckla partiets välfärdspolitik i en riktning där de mjuka värdena lyfts fram tydligare. Där tidiga insatser premieras och där vi rustar kommande generationer med rätt förutsättningar för att ta över samhällsbygget i framtiden.


3. Amanda Höjer, Fjugesta 

I valet 2018 ska vi Centerpartister återta vår riksdagsplats. Jag kommer kandidera till riksdagen för jag vill göra det möjligt att hela Sverige ska leva. Då krävs det en centerpartistisk politik, där man fokuserar på jobb, landsbygd och ungdomar. Vi måste börja underlätta för småföretagen som skapar 4 av 5 nya jobb. Underlätta för våra ungdomar att hitta sitt första jobb och möjligheter för människor att bo kvar på landsbygden.
Jag kandiderar till riksdagen, för att hela Sverige ska leva. Jag vill kämpa för landsbygden och alla möjligheter det finns att utveckla Sverige. 2018 är året då Centerpartiet i Örebro län återtar sin riksdagsplats.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.