Lindesberg
Centerpartiet lokalt

Kommunala uppdrag

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige
Jonas Kleber, gruppledare, Finnåker, Susanne Karlsson, Lindesberg, Jenny Larsson, Öskevik
Tuula Marjeta, 2:e vice ordförande, Rockhammar, Christina Pettersson, Löa
Ersättare:
Johan Andersson, Norrby, Anne Nyström, Lindesberg, Björn Pettersson, Forsbyboda

Kommunstyrelse
Jonas Kleber, vice ordförande, Finnåker, Susanne Karlsson, Lindesberg
Ersättare:
Christina Pettersson, Löa, Johan Andersson, Norrby, Jenny Larsson, Öskevik

Bergslagens miljö- och byggnämnd, BMB
Johan Andersson, Norrby
Ersättare:
Tina Morling, Sverkesta

Barn- och utbildningsnämnd
Jenny Larsson, Öskevik
Ersättare:
Liesel Ivarsson, Oppeby

Socialnämnd
Susanne Karlsson, ordförande, Lindesberg
Christina Pettersson, Löa
Ersättare:
Tuula Marjeta, Rockhammar
Mathz Eriksson, Uskaboda

Tallen kooperativ hyresrättsförening
Karl Arne Löthgren, Fellingsbro
Ersättare
Tuula Marjeta, Rockhammar

Valnämnd
Bernt Larsson, vice ordförande, Fellingsbro
Ersättare
Tuula Marjeta, Rockhammar

Länstrafiken i Örebro AB
Ombud
Jonas Kleber, Finnåker

Mälardalsrådet
Ersättare
Jonas Kleber, Finnåker

Nerikes Brandkår
Jonas Kleber, Finnåker

Näringsfastigheter i Linde AB
Jonas Kleber, Finnåker

Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT
Susanne Karlsson, Lindesberg

Rotehållares besparingsfond för Västmanland
Johan Andersson, Norrby

Bergslagens Kommunalteknik, BKT
Ledamot:
Jonas Kleber, Finnåker
Ersättare
Anne Nyström, Lindesberg

Nämndemän
Mathz Eriksson, Uskaboda
Inga Ängsteg, Nyhammar

Kommunal revision
Roland Rohde, Oppeby