Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige
Jonas Kleber, gruppledare, Magnus Storm, Inga Ängsteg, 2:e vice ordf, Maria Norling
Ersättare:
Mathz Eriksson, Tuula Marjeta

Kommunstyrelse
Magnus Storm, Jonas Kleber
Ersättare:
Inga Ängsteg, Maria Norling

Barn- och utbildningsnämnd
Magnus Storm
Ersättare:
Johan Sköld

Bygg- och miljönämnd
Ersättare:
Björn Pettersson

Socialnämnd
Tuula Marjeta
Ersättare:
Maria Norling

Tillväxtnämnd
Magnus Storm
Ersättare:
Maria Norling

Valnämnd
Mathz Eriksson
Ersättare
Jonas Kleber

Nerikes Brandkår
Jonas Kleber

Lindesbergsbostäder, LIBO
Björn Pettersson
Magnus Storm

Mälardalsrådet
Ersättare
Magnus Storm

Fastigheter i Linde AB, FALAB
Magnus Storm
Björn Pettersson

Linde Stadshus AB
Jonas Kleber

Linde Energi AB
Inga Ängsteg
Jonas Kleber

Besök Linde AB, BELAB
Jonas Kleber

Kommunal revision
Anders Larsson
Roland Rohde

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.