Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige
Jonas Kleber, gruppledare, Finnåker, Magnus Storm, Vedevåg,
Tuula Marjeta, Rockhammar, Inga Ängsteg, 2:e vice ordförande, Ramsberg, Johan Andersson, Fellingsbro
Ersättare:
Christina Pettersson, Guldsmedshyttan, Maria-Pia Karlsson, Spannarboda,  Björn Pettersson, Forsbyboda

Kommunstyrelse
Jonas Kleber, vice ordförande, Finnåker, Mathz Eriksson, Uskaboda
Ersättare:
Maria-Pia Karlsson, Spannarboda, Magnus Eriksson, Vedevåg

Barn- och utbildningsnämnd
Magnus Eriksson, Vedevåg
Maud Segerstedt, Fellingsbro
Ersättare:
Liesel Ivarsson, Oppeby
Emmanuel Hakizimana, Frövi

Socialnämnd
Mathz Eriksson, ordförande,kommunalråd,  Uskaboda
Tuula Marjeta, Rockhammar
Ersättare:
Linda Palm, Vedevåg
Maria-Pia Karlsson, Spannarboda

Samhällsbyggnadsnämnd Bergslagen, BMB
Inga Ängsteg, Ramsberg

Tallen kooperativ hyresrättsförening
Karl Arne Löthgren, Fellingsbro
Ersättare
Tuula Marjeta, Rockhammar

Valnämnd
Bernt Larsson, Fellingsbro
Ersättare
Tuula Marjeta, Rockhammar

Mälardalsrådet
Ersättare
Jonas Kleber, Finnåker

Nerikes Brandkår
Jonas Kleber, Finnåker

Lindesbergsbostäder, LIBO
Magnus Eriksson, Vedevåg
Björn Pettersson, Forsbyboda

Fastigheter i Linde AB, FALAB
Magnus Eriksson, Vedevåg
Björn Pettersson, Forsbyboda

Linde Stadshus AB
Jonas Kleber, Finnåker

Linde Energi AB
Inga Ängsteg, Ramsberg
Jonas Kleber, Finnåker

Besök Linde AB, BELAB
Maria-Pia Karlsson, Spannarboda
Jonas Kleber, Finnåker

Rotehållares besparingsfond för Västmanland
Johan Andersson, Norrby

Nämndemän
Ej klart

Kommunal revision
Roland Rohde, Oppeby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.