Boxholm
Centerpartiet lokalt
  • / Aktuellt

Vi gjorde ett starkt val : 15% (+4,4)

Detta gav +1 mandat i KF

 

Sen valet i september har vi diskuterat olika lösningar för att på bästa sätt få igenom vår centerpolitik. Detta har landat i att vi går i Opposition tillsammans med KD.

I övrigt är inget klart vad gäller tillsättande av platser i styrelser och nämnder/utskott

 Vi har kämpat för att stå upp för demokratin i Boxholm då vi anser att med ett dåligt berett förslag till politisk omorganisation, drabbar det de små partierna i form av förlorad insyn i de politiska organen.