Landsbygdsutveckling

Vi arbetar kontinuerligt med olika projekt runt om i hela kommunen:

 

* I Malexander arbetar vi med Trygghetsboende och förskola

 

* I Rinna/Ekeby är vi i startgroparna för att starta med LUP genom medborgarenkät.

Vi har lämnat in en motion om byggnation av en ny förskola/fritids i Rinna.

 

* I Strålsnäs pågår ständigt ett jobb att utveckla Åsboskola

 

Demokratin

Vi behöver ett samhälle byggt underifrån där alla medborgre har möjlighet att påverka.

Utan våra lokala politiker kommer det inte finnas någon egen kommun.

Vi kommer under våran att jobba med att synliggöra arbetet som kommunpolitiker.

Mer info kommer under våren. Håll utkik här och på vår facebook!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.