Politik 2023-2026

Vi prioriterar:

  • Att leva och bo i alla delar av kommunen - i Blåvik, Boxholm, Ekeby, Malexander, Ljungstorp/Rinna, Strålsnäs/Åsbo
  • En företagsvänlig kommun som strimulerar till nyetablering och inflyttning
  • Ett tryggt samhälle med nära service, vård och omsorg med valfrihet för alla

Det bästa för Boxholm
2023-2026 , 460.6 kB.

Valprogram 2023-2026 , 267.5 kB.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.