Linköping
Centerpartiet lokalt

Förtroendevalda

Våra företroendevalda i Linköpings kommun kan du finna via följande länk http://app.linkoping.se/fmannaregister/personer_parti.asp?PartiID=1

Lars Vikinge
Borgmästare
Muharrem Demirok
Kommunalråd Linköping
Christoffer Rosendahl
Politisk sekreterare
Yvonne de Martin
Vice Kretsordförande