Eje Svensson

Personbild


Ledamot

Eje Svensson, 43 år

Bor i Lambohov

Roll i Kretsstyrelsen: Ledamot

Politiskt Uppdrag: Kretsstyrelsen

Varför är jag Centerpartist?

Att hitta hållbara lösningar på samhällets problem samt verka för individers möjlighet att påverka.

Vad anser jag är vår viktigaste fråga i styrelsearbetet i kretsen 2024 ?

Att engagera medlemmar till att både delta och känna sig delaktiga i partiets utövande av politik

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.