Marcus Ljungqvist

Personbild


Kretsordförande

Marcus Ljungqvist, 52 år

Bor på en gård utanför Malmslätt

Roll i Kretsstyrelsen: Kretsordförande

Politiskt Uppdrag: Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i barn- och ungdomsnämnden, Ledamot i Lejonfastigheter, vice ordförande geografiska utskott 4.

Varför är jag Centerpartist?

För mig är Centerpartiets grundideologi med liberal borgerlig miljömedveten politik med fokus på möjligheter för individen men med ett gemensamt ansvar för hela landet ( och kommunen ) och för kommande generationer

Vad anser jag är vår viktigaste fråga i styrelsearbetet i kretsen 2024 ?

Att öka synligheten för partiet lokalt och att påbörja arbetet med en vision för Centerpartiet i Linköping 2035

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.