Pia Carlsson

Personbild


Kassör

Pia Carlsson, 62 år

Bor i Östra Skrukeby. 

Roll i Kretsstyrelsen: Kassör

Politiskt Uppdrag: Kretsstyrelsen och ordförande i Östra Skrukeby-Lillkyrka CK-avdelning, ledamot av kyrkorådet i Åkerbo församling.

Varför är jag Centerpartist ?

Jag är centerpartist för att jag delar de värderingar som partiet står för Alla människors lika rätt och värde , att beslut ska fattas nära de människor det berör samt att en bra landsbygdspolitik är viktigt för mig. 

Vad jag anser är vår viktigaste fråga i styrelsearbetet i kretsen 2024 ?

Att nå ut med vår politik.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.