Trine Platou

Personbild


Ledamot

Trine Platou, 58 år

Bor i centrala Linköping

Roll i Kretsstyrelsen: Ledamot

Politiskt Uppdrag: Kretsstyrelsen och Ledamot i Regionfullmäktige, ersättare i Hälsa- och Sjukvårdsnämnden, ledamot i Centerkvinnorna Linköping city's styrelse, fram till stämman i april ledamot i Centerkvinnornas förbundsstyrelse.

Varför är jag Centerpartist?

Därför att demokratin är beroende av allas vårt engagemang. Och för att Centerpartiets grundläggande värderingar om frihet och jämlikhet klingar väl med mina egna.

Vad anser jag är vår viktigaste fråga i styrelsearbetet i kretsen 2024?

Att skapa mötesplatser för politiska diskussioner där fler kan uppleva att deras kunskap och erfarenheter kan bidra till politikutveckling och därigenom ett bättre samhälle.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.