Yvonne Marron de Martin

Personbild


Ledamot

Yvonne Marron de Martin , 79 år

Bor på T1 i Linköping

Roll i Kretsstyrelsen: Ledamot med ansvar för medlemsvård.

Politiskt Uppdrag: Ersättare i Kommunfullmäktige, vice ordförande i Valkebo Geografiska Utskott, ordinarie ledamot i Bygg och Miljönämnden, ersättare i rådet för funktionshunder och delaktighet (RFD) samt ersättare i RTÖG (Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland).

Varför är jag Centerpartist?

Kort sagt så delar jag Centerpartiets värderingar. Det är viktigt för mig att alla människors rätt och lika värde är grunden i vår politik. Att vi står upp för mänskliga fri- och rättigheter för alla oavsett bakgrund och att vi bidrar till att alla kan ges förutsättningar för att överbrygga hinder för sin framtida utveckling. Att samarbete med andra hålls högt och att vi är hushållar med de naturresurser som finns till vårt förfogande är också viktigt.

Vad anser jag är vår viktigaste fråga i styrelsearbetet i kretsen 2024 ?

Vårt interna arbete behöver inriktas på att hitta en effektiv metod för medlemsvärvning så att vi får bättre genomslag med vår politik. Vi behöver också se över vilka strategier som är lämpliga för att nå ut med våra budskap till väljarna på ett bättre sätt än i dag. Samtidigt behöver vi arbeta fram vilka frågor som ska lyftas till nästa val. Där tänker jag på följande sätt; Med det stora omvärldshot vi står inför, med krigssituationer och vårt NATO-medlemskap tror jag att vi måste ägna en stor del av vår tid till beredskapsfrågor. Samtidigt är mänsklighetens existens beroende av att vi har ett klimat, en miljö, som vi kan överleva i och det arbetet hotas ju hela tiden av ekonomiska intressen. Så även den frågan behöver hanteras på allvar. Ytterligare en fråga som är viktig är ju gängkriminaliteten. Även om mycket av arbetet i dessa frågor måste drivas från ett nationellt perspektiv så berörs också kommunerna. Vi får inte heller glömma bort att fullfölja de åtaganden som vi gick till val på, nämligen att arbeta med trygghetsskapande åtgärder, för ett bra klimat och landsbygdens bästa.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.