Centerpartiet ställer fråga om beredskapen för afrikansk svinpest i Linköpings kommun

Idag, den 14 september har Centerpartiet, med anledning av det allvarliga läget i Västmanland skickat in en fråga om kommunens beredskap för den afrikanska svinpesten. Det skulle vara förödande om sjukdomen fick spridning även här i Östergötland.

Den inskickade frågan, som underteckats av gruppledare Lars Vikinge, finns att läsa här nedan.

FRÅGA TILL ANSVARIGT KOMMUNALRÅD OM BEREDSKAP FÖR AFRIKANSK SVINPEST

Den 6 september påvisades afrikansk svinpest i ett prov från ett dött vildsvin sydost om Fagersta. Sedan dess har (till den 14 september) totalt 18 fall konstaterats av SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt). Jordbruksverket har därför i samråd med SVA fastställt en smittad zon på nästan 1000 km2. Som en jämförelse är Linköpings kommun drygt 1500 km2. Området är nu belagt med mycket starka restriktioner där många aktiviteter är förbjudna.

Följande aktiviteter är förbjudna i zonen: 

 • alla typer av jakt på vilt
 • alla typer av skogs­bruk
 • svamp- och bär­plockning
 • skogspromenader utanför anlagd väg
 • bad på icke allmän bad­plats
 • rid- och körtävling med häst i skog och mark
 • orienterings­tävling, hund­tävling och motor­tävling i skog och mark
 • gårdsauktion där redskap etc. ställs ut på vallar
 • guidad natur- och kultur­vandring i skog och mark.

Jag är oroad över vilka konsekvenser detta skulle kunna få i Linköpings kommun om fall av afrikansk svinpest upptäcks här. Och med anledning av detta vill jag ställa två frågor.

 1. Finns det stängsel kring alla våra avfallsanläggningar?
 2. Hur ser beredskapen ut i Linköpings kommun om det uppkommer fall med afrikansk svinpest här?

För Centerpartiet Linköping

Lars Vikinge