Ekonomin – en gemensam och begränsad resurs

En god kommunal ekonomi bygger på att intäkter och kostnader är i balans över åren.

Centerpartiet i Linköping vill inte höja skatten. Istället vill vi att fler bidrar till skattekassan genom att jobba, då kan skattetrycket på individen istället minska.

Vi måste fortsätta utveckla och förbättra kärnverksamheterna, exempelvis inom skola, vård och omsorg. För att göra detta utan att öka kostnaderna vill vi flytta ekonomiska resurser från de centrala förvaltningarna och ut i verksamheterna. Då får människor större inflytande och ansvar för de beslut som rör dem, och det möjliggör bättre kontroll och att pengarna gör större nytta.

Om fler människor kommer i arbete ökar skatteintäkterna och samtidigt sjunker kostnaderna för försörjningsstöd och andra bidrag. Vi vill se till att vägarna ut i arbetslivet blir fler och effektivare, och att offentliga verksamheter ska ta ett mycket större ansvar för detta.

Driftiga människor ska lättare kunna starta, driva och skapa tillväxt i företag. Kommunen ska intensifiera arbetet med att undanröja hinder för detta. När det går bra för våra företag, går det också bra för kommunen. Tillsammans kan vi skapa en blomstrande närodlad ekonomi.

Med fler i jobb och färre bidragsberoende skapas bättre möjligheter att investera och fortsätta utveckla ett Linköping som är gott att leva i.

Centerpartiets främsta prioriteringar:

  • En ansvarsfull hantering av medborgarnas pengar.
  • Varje generation ska bära sina egna kostnader.
  • Fler människor i jobb.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.