Företagande och tillväxt – en grön framtid

Ett gott företagsklimat för både stora och små, nya och äldre företag är centralt för hela Linköpings fortsatta tillväxt. Entreprenörskap och småföretagande har alltid legat nära hjärtat för Centerpartiet. De nya jobben skapas i småföretagen. Utmaningen är att locka förmågor till Linköping och uppmuntra talanger och innovatörer som växer fram här att stanna. Kommunen måste bli en ännu mer attraktiv plats där entreprenörer, företagare och drivna arbetare vill slå rot. Linköping kan inte skryta med storslagna palats eller fjäll, men det behöver vi inte heller. Vi tror att kommunen kan erbjuda en unik och tilltalande atmosfär genom att skapa möjligheter för ett brett utbud av kultur, handel, föreningsliv och boendeformer.

Företagen i Linköping skapar värden för alla kommunens invånare. Värden som är större än bara de ekonomiska. Företagen står för de flesta arbetstillfällena, för naturliga mötesplatser och bidrar inte sällan till civilsamhället genom exempelvis sponsring av föreningslivet. Företagen är en förutsättning för ett gott samhälle. Platser där både nya och etablerade svenskar kan mötas på ett naturligt sätt är mycket viktigt för integrationen, det är så man lär sig svenska. Det är också genom företagens och entreprenörernas innovationer vi får framtidens gröna teknik.

Att bygga en attraktiv kommun handlar framförallt om att erbjuda ett brett utbud. Människor har olika smaker, olika intressen och olika levnadsvanor. Kulturpolitiken ska gynna ett brett utbud, där många olika konstformer - såsom spel, film, teater, målning och musik - ges goda villkor att växa. Målet är kulturföretag och föreningar som blomstrar på egen hand, utan dyra subventioner, så att kommunens bidrag räcker till många fler. Med ett brett utbud av kultur, föreningar och aktiviteter kan många olika grupper lockas att stanna i kommunen eller flytta hit. En trygg och tilltalande miljö är viktigt för Startups, IT- och högteknologiska företag. Linköping måste i en större utsträckning behålla den kompetens som finns hos universitetets examinander, som i stor utsträckning lockas till just sådana företag.

Livsmedelsproduktion är en viktig företagssektor i Linköping, och vi ser gärna att den växer ännu mer. Branschen blir alltmer högteknologisk, och även här kommer kompetensförsörjningen att vara en stor utmaning. Att bra mat produceras nära där den konsumeras är bra både för klimatet och jobben, det skapar helt enkelt förutsättningar för en grön framtidssektor.

Centerpartiets främsta prioriteringar:

  • Linköping ska ha Östergötlands bästa företagsklimat.
  • Se till att göra Linköping attraktivt för företagare och arbetskraft genom ett tilltalande kultur- och fritidsutbud.
  • Underlätta för företag genom tillväxtvänliga tolkningar av regelverken och ta bort onödiga hinder.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.