Landsbygden – en tillgång för oss alla

Lantbruk och livsmedelsproduktion är en viktig del av Linköpings framtid såväl som av vår historia. Det är gårdar där lantraser av olika djur vårdas, men också högteknologiska anläggningar där sensorer och drönare testas och används för ständigt mer klimatvänlig och hållbar odling. Det är odlingsmarker som bidrar till kommunens självförsörjning och skulle kunna göra det i ännu större grad. Därför ska vi inte bygga på den bästa åkermarken.

Landsbygden är också de områden utanför staden där kommuninvånarna och turister utifrån kan njuta av och komma nära naturen. Vi tror på allas rätt att forma livet så som man önskar, vare sig man väljer att bo i staden, på landet eller i en ort däremellan. Det ska gå att förverkliga sin drömmar och leva ett gott liv i hela vår kommun, och vi vill att Linköping ska vara en av Sveriges främsta landsbygdskommuner.

Fungerande infrastruktur är viktigt främst för de som bor på landet men även om man vistas där på fritiden. Vägnätet, kollektivtrafik, och bredband är basfunktioner som är kritiska för att leva och att driva företag på landet. Bredband på landsbygden skapar möjligheter att utveckla verksamheter och tjänster som bidrar till tillväxten och kan göra livet på landet både enklare och roligare.

Allt fler drömmer om ett liv på landet. Vi vill göra det enklare att bygga på landsbygden. Regelverket om bygglov har vuxit utöver sitt syfte och hindrar nu människor från att förverkliga sina livsdrömmar på ett helt orimligt sätt. Kommunen ska inte hindra byggande av boenden som efterfrågas på marknaden. Tvärtom bör de upplåta många fler byggrätter till privatpersoner, inte bara till de bostadsföretag som idag får tomterna. Det måste bli enklare att bygga olika bostadstyper, såsom flerfamiljsbostäder, seniorboenden och vårdboenden, även på landet. Det skulle underlätta att verka och leva ett gott liv på landet, i livets alla faser.

Förståelsen för matens betydelse för hälsan och för den närodlade matens goda kvalitet ökar. Krisberedskap och självförsörjningsgrad lyfts allt oftare som kritiska frågor. Självklart ska vi då underlätta för människor som vill bidra till levande och produktiv landsbygd att förverkliga sina visioner. Byråkratin runt byggande av livsmöjligheter och företag på landsbygden behöver reduceras.

Centerpartiets främsta prioriteringar:

  • Underlätta byggande på landsbygden, förenkla byggloven och upplåt fler byggrätter till privatpersoner.
  • Bredband ska byggas ut till alla på landsbygden.
  • Stärk självförsörjningen genom att underlätta för småskalig och växande matproducenter och livsmedelsföretag på landsbygden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.