Staden – en hållbar mötesplats

Linköping är en spännande stad; liten och samtidigt med viss känsla av mångkultur och storstad. Staden är historiskt rotad i landsbygden, såsom marknadsplats för bönder och producenter av livsmedel men också som ett viktigt administrativt centrum. Linköping är fortfarande detta, nu dessutom kombinerat med innovativt företagande, attraktioner och service.

För att staden även i framtiden ska vara en attraktiv plats för människor att mötas behöver vi säkra att tillväxten är hållbar. Den behöver vara hållbar både vad gäller miljö- och klimatpåverkan, samt närmiljön som rör människors möjligheter att leva goda liv. Detta förutsätter en aktiv samhällsplanering som omfattar service, skolor, omsorg och trafiklösningar. Linköping är och ska vara en stad utan storstadens baksidor. Här får man närhet till natur, god service och stadens puls men med mindre trängsel, köer och avstånd.

När vi bygger nya bostäder behöver vi göra kloka materialval, som gynnar klimatet. En träbyggnadsstrategi bör tas fram. Det kommer gynna både klimatet och lokala företag, samt producenter av träråvara såväl som företag som förädlar och skapar innovativa nya träbaserade produkter.

När vi bygger bostäder ska det göras med fokus på integration. Det ska byggas olika sorters bostäder, i alla prisklasser och upplåtelseformer i samma stadsdelar. På så vis skapar vi möjligheter för möten mellan människor som annars inte skulle mötas. Genom att människor i olika faser av livet och med olika bakgrund och förutsättningar möts gynnas integration. Det är ett viktigt steg mot ett samhälle där alla har en gemenskap och där alla är inkluderade.

Rent vatten och ren luft, gröna lungor, lekplatser, idrottsplatser och parkmiljöer är viktiga för att leva ett gott liv i staden. Närheten till livsmedelsbutiker och basservice är också betydelsefulla inslag i bostadsområden. Vi behöver smarta lösningar så att staden behåller dessa kvaliteter samtidigt som den är tillgänglig för alla som bor utanför den. Det ska vara enkelt att nå både kultur och natur, året om. Linköping ska vara en levande stad som det ska vara lätt att ta sig till och röra sig i.

Centerpartiets främsta prioriteringar:

  • Linköpings stad ska utvecklas för att bli ännu mer attraktiv att leva och verka i. Detta gör vi genom att skapa en omväxlande stadsmiljö, med närhet till både natur och kultur.
  • Bostadsområden ska främja integrationen och präglas av hållbarhet både med avseende på fysiska och sociala miljöer.
  • Staden ska vara tillgänglig för alla.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.