Kretsårsmöte 17 februari 2022

Årsstämma 17 februari i fullmäktigesalen,stadshuset Mjölby

Stämman beslutade att ge Claes Samuelsson förnyat förtroende som ordförande.

Följande ledamöter valdes till styrelsen:

Tony Lingeby ,Anders Steen, Rose – Marie Evertsson ,

Karl Gudmundsson , Birgitta Gunnarsson , Jan – Erik Karlsson

Kerstin Holm (nyval) Maria Gillberg (nyval)

Ordförande Claes Samuelsson tackade för förnyat förtroende och avtackade avgående
styrelseledamöter Anna – Stina Palm och Maria Rosqvist. Därefter avslutades mötet.

Valsedel till Kommunfullmäktige 2022 hittar du här Val 2022