Handslag för Mjölby försätter på inslagen väg

Handslag för Mjölby 🤝

De fem partierna i Handslag för Mjölby (S, L, C, KD, MP) fortsätter sitt samarbete och leder Mjölby under den kommande mandatperiod.Tillsammans blir det en majoritet med 25 av 45 mandat i kommunfullmäktige.