Gerth Carlsson

Gerth Carlsson


Ledamot i Servicenämnden

Ledamot i Söderköpings kommunkrets

Gert.carlsson@soderkoping.se


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.