Nytt Styre i bollebygds kommun

Det kommer att blir ett nytt samarbete som tar hand om styret i Bollebygds kommun: Vi i Centerpartiet kommer att arbeta tillsammans med Folkets Röst, Moderater, Liberaler och Kristdemokrater under denna nya mandatperiod.

På torsdag när det är första sammanträdet med nya Kommunfullmäktige och då kommer nytt presidie till Kommunfulmäktige samt nya deltagare i val- och arvodesnämnden att väljas.

Övriga nämnder kommer att väljas på nästa kommunfullmäktige vilket är i november.