Handlingsprogram

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik; i Mark, Västra Götaland och hela Sverige. Vi är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld.

Centerpartiet vill skapa fler jobb i hela landet genom fler företag. Goda villkor för företagande är centralt för en ekonomisk politik som kan ge grunden för en hållbar tillväxt och en välfärd som når alla. Vår övertygelse är att det är utrymme för människors egen initiativkraft, inte statliga arbetsmarknadsåtgärder, som skapar de nya jobben och resurserna till den gemensamma välfärden.

Politikens roll är att skapa goda grundvillkor för människors drivkrafter för företagande och att skapa nya jobb. Vi tycker det är viktigt med sänkta kostnader för småföretagen, sänkta trösklar in till arbetsmarknaden och en mer effektiv arbetsförmedling.

För att kunna ge människor möjligheter till inspiration, engagemang och inflytande behövs tillgång till bra mötesplatser i hela kommunen. Vi värnar våra samlingslokaler, bibliotek, idrottslokaler som är viktiga för många; från unga till äldre.

Med kommunens Översiktsplan vill vi ha en levande landsbygd i hela kommunen, en god infrastruktur med bra vägar, både kommunala och de som Trafikverket ansvarar för. Viskadalsbanan är viktig att ha kvar för att underlätta människors sätt att ta sig till arbetet, fritidsaktiviteten eller besöket i staden.

Vi vill att människor ska välja att bo, arbeta och leva i Mark. Vi ska ha en stark befolkningsutveckling i hela kommunen. Vi vill skapa ett tryggt Mark där närhet till förskola, skola, äldreomsorg och kultur och fritidsaktiviteter finns. Likaså tycker vi det är viktigt med närhet till vårdcentraler, en närvarande polis i Mark och deltidsbrandkår på de orter som idag har det.

Vi vill kommande mandatperiod fortsätta utveckla Mark och med vårt ledarskap ska vi tillsammans politiker, anställda och kommuninvånare ta med Mark in i framtiden. I vårt valprogram för Mark vill vi beskriva vad vi vill jobba med kommande år.

Här beskriver vi inom olika områden vad vi vill;

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.