för marks bästa!

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik; i Mark, Västra Götaland och hela Sverige. Vi är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld.

Vi vill att människor ska välja att bo, arbeta och leva i Mark. Vi vill bygga ett tryggt Mark med närhet till förskola, skola, äldreomsorg, kultur och fritidsaktiviteter.

Vi vill hitta lösningar för framtiden i dialog med andra. Men bara om det sker med utgångspunkt från alla människors lika värde. Här kompromissar vi inte.

sol-has-bg sol-light-text

Senaste nytt från Mark

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.