Demokrati

sol-has-bg

Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiet. Vi vill utveckla rättsstaten och ta strid mot dem som vill urholka rättsstatens principer, mediefriheten, minoriteters rättigheter och alla människors lika möjligheter att göra sin röst hörd. Vi vill slå vakt om och utveckla både den lokala och den nationella demokratin.

Alla människor, oavsett bakgrund, hudfärg, sexuell läggning, kön, religionsuppfattning, ska ges möjligheter att utöka sina livschanser och känna frihet. Många av våra medmänniskors frihet och värdighet begränsas. Arbetet mot diskriminering behöver förstärkas.

En fri press är förutsättning i en stark liberal demokrati. Det behövs en mediepolitik, som möjliggör en livskraftig journalistik i hela landet, och där politiken hålls på armlängds avstånd. Public service måste skyddas. Arbetet mot hot, hat och trakasserier mot journalister måste förstärkas.

Centerpartiet vill starta medborgardialog på alla orter. Politiker ska bjuda in till samtal med såväl gamla som unga på alla orter i kommunen, kring vad som är viktigt för att just den orten ska få möjlighet att utvecklas och må bra.

Marks kommun måste bevaras som en öppen kommun där alla beslut som fattas i såväl nämnder, kommunstyrelse som i kommunfullmäktige ska ha beretts och diskuterats öppet innan beslut fattas. Alla beslut, som fattas i de olika politiska organen, ska snarast presenteras för allmänheten på ett överskådligt och lättförståeligt sätt.

Centerpartiet vill:

  • Att Marks kommun har en hemsida som är lätt att förstå enkel att hitta i.
  • Att det ska vara självklart att informera om beslut efter alla kommunens olika nämndmöten och göra besluten lättillgängliga.
  • Att kommunen regelbundet arrangerar medborgardialog på alla orter.

Till toppen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.