Integration

sol-has-bg sol-light-text

Marks kommun har de senaste åren fått många nya invånare, som kommer från olika delar av världen.

Ökad arbetskraftsinvandring till Sverige krävs för att klara behovet av kompetens inom många yrken.

Arbetskraftsinvandringen är av stor vikt för det svenska samhällets utveckling.

Mark ska ta tillvara den kunskap som nya svenskar har. har. Genom exempelvis validering, som bekräftar kunskaper och erfarenheter, kan nya svenskars kompetens bättre tas till vara.

Det är viktigt att de snabbt lär sig svenska språket och får kontakt med arbetsmarknaden.

För barn och ungdomar är förskola och skola en viktig arena för att lära sig svenska och lära känna andra. För många är kontakt med föreningar och studieförbund en viktig del i integrationen.

Det är viktigt att både föräldrar och barn får kunskap om de regler och lagar som gäller.

Grunden för Sveriges demokrati är allas lika värde, allas rätt att delta i samhällslivet på lika villkor och rätten till sin egen kropp oavsett kön.

Centerpartiet vill:

  • Att alla ska känna sig trygga, vara en del av lokalsamhället med både de skyldigheter och rättigheter som det innebär att vara en del av ett samhälle.
  • Arbeta för att skapa mötesplatser som främjar möten mellan olika kulturer och livserfarenheter.
  • Att nya svenskar snabbare får jobb för att kunna bidra till samhällets välfärd.
  • Främja integration genom att skapa en lotsverksamhet, som kan informera om hur arbetsmarknad, föräldraskap, sjukvård, socialtjänst etcetera fungerar i Mark.

Till toppen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.