Vår politik i korthet

Vi vill kommande mandatperiod fortsätta utveckla Mark, och med vårt ledarskap kan vi tillsammans med politiker, anställda och kommuninvånare ta Mark in i framtiden. Här beskriver vi vad vi vill jobba med de kommande åren.

Här vill jag att mina barn ska växa upp!

Goda villkor för företagande är centralt för en ekonomisk politik, som kan ge grunden för en hållbar tillväxt och en välfärd som når alla. En välfärd där trygghet, rättssäkerhet, fria medier, vård, skola och miljö är viktiga punkter. En levande landsbygd där det finns plats för både gamla och unga, för kreativa människor, men också för människor som behöver stöd i vardagen för att ha ett gott liv. En kommun där det finns möjlighet att gå i skola nära hemmet för de yngsta barnen och en möjlighet att sluta sitt liv i den bygd man levt. Mark ska vara en plats där man vill leva och bo oavsett ålder. En plats där det är självklart att tänka: Här vill jag att mina barn ska få växa upp.

Centerpartiet i Mark ser även mycket allvarligt på klimatförändringar. Ett aktivt miljö- och klimatarbete är avgörande för att Marks kommun ska kunna uppnå nationellt satta miljömål och bli en fossilfri kommun.

Politikens roll är att skapa goda grundvillkor för människors drivkrafter för företagandet i Marks kommun. Vi vill ha en rättssäker och effektiv handläggning med gott bemötande. Politikens roll är också att skapa utrymme för företagen att kunna prioritera klimatmässigt hållbara lösningar för att även nästa generation ska kunna andas ren luft och dricka rent vatten. Centerpartiet vill att kommunen ska vara ett föredöme i miljö- och klimatarbetet. I Agenda 2030 finns flera fastställda mål för ett mer hållbart samhälle.

Varor och livsmedel i vår omgivning ska inte innehålla skadliga ämnen. Gifterna i vardagen måste minska. En av Centerpartiets främsta prioriteringar inom miljöpolitiken är därför arbetet för att skapa en giftfri vardag.

Vi vill att människor ska välja att bo, arbeta och leva i Mark. Vi ska ha en positiv befolkningsutveckling i hela kommunen. Vi vill skapa ett tryggt Mark, där närhet till förskola, skola, äldreomsorg, kultur och fritidsaktiviteter finns. Det är även viktigt med närhet till vårdcentraler, en närvarande polis i Mark och att räddningstjänst även fortsättningsvis finns på de orter som idag har det. Kommunalt arbete ska främja samverkan med region, myndigheter, andra samhällsorgan och civilsamhällets aktörer.

För att kunna ge människor möjligheter till inspiration, engagemang och inflytande behövs tillgång till bra mötesplatser både kommunala och ideella i hela kommunen. Vi värnar därför om lokaler för kultur och idrott som är viktiga för många - från unga till äldre.

Hela Mark ska utvecklas

Centerpartiet vill att hela Mark ska utvecklas, ha en god infrastruktur med bra vägar, både kommunala, enskilda och de som Trafikverket ansvarar för. För Centerpartiet är det viktigt att bevaka att alla hållplatser längs med den nu upprustade Viskadalsbanan får vara kvar. Det underlättar för Marks invånare och besökare att ta sig till arbetet, gymnasie- eller högskolan, fritidsaktiviteten, eller besöket i staden. Det är viktigt för Centerpartiet att främja hållbara transportmedel. Viktig infrastruktur är även den digitala – bredband via fiber och god mobiltäckning ska alla kommunens invånare ha tillgång till.

Till toppen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.