Vi blickar framåt 19 april

Gemensam målbild

Heldagsarbete med process för gemensam målbild 2022. Louise och Maria deltar. "Vi blickar framåt". Plats kommunhuset.