Svenljunga
Centerpartiet lokalt
  • / Uppdrag

Uppdrag

Stenbron över Ätran Svenljunga, foto Manda Schillerås

Stenbron över Ätran Svenljunga, foto Manda Schillerås


Nedan följer Centerpartiet i Svenljungas uppdrag:

Kommunfullmäktige:

Ordinarie:

Eva Johansson

Bernt Andersson

Petra Ojala

Ersättare:

Christer Wolgner

Anita Ottosson

Kommunstyrelsen:

Ordinarie:

Eva Johansson

Petra Ojala

Ersättare:

Markus Bylander

Socialnämnden:

Ordinarie:

Anders Leijonhjelm

Ersättare:

Anita Kristensson

Anette Stanko

Barn- och Utbildningsnämnden:

Ordinarie:

Ersättare:

Petra Ojala

Torsten Stanko

Samhällsbyggnadsnämnden:

Ordinarie:

Christer Wolgner, Arbetsutskottet

SvenBo:

Ordinarie:

Markus Bylander

Ersättare:

Bernt Andersson

Revision:

Thomas Mellqvist, ordförande

Manda Schillerås