Svenljunga
Centerpartiet lokalt
  • / Uppdrag

Uppdrag

Kretsstyrelse Svenljunga, Manda Schillerås, Christer Wolgner, Anita Ottosson, Ulrika Griffin, Bernt Andersson, Eva Johansson, Petra Ojala och Markus Bylander.

Kretsstyrelse Svenljunga, Manda Schillerås, Christer Wolgner, Anita Ottosson, Ulrika Griffin, Bernt Andersson, Eva Johansson, Petra Ojala och Markus Bylander


Nedan följer Centerpartiet i Svenljungas uppdrag:

Kommunfullmäktige:

Ordinarie:

Eva Johansson

Bernt Andersson

Petra Ojala

Ersättare:

Christer Wolgner

Anita Ottosson

Kommunstyrelsen:

Ordinarie:

Eva Johansson

Petra Ojala

Ersättare:

Markus Bylander

Socialnämnden:

Ordinarie:

Anders Leijonhjelm

Ersättare:

Anita Kristensson

Anette Stanko

Barn- och Utbildningsnämnden:

Ordinarie:

Ersättare:

Petra Ojala

Torsten Stanko

Samhällsbyggnadsnämnden:

Ordinarie:

Christer Wolgner, Arbetsutskottet

SvenBo:

Ordinarie:

Markus Bylander

Ersättare:

Bernt Andersson

Revision:

Thomas Mellqvist, ordförande

Manda Schillerås