Valvinst i Kind

Valvinst i Kind

Besök från distriktsstyrelsen i Sjuhärad som medverkar. Vi är i Medborgarhuset i Sexdrega.