Christoffer Andersson

Christoffer


Gruppledare för Centerpartiet i Tranemo,
Ledamot och andre vice ordförande i kommunfullmäktige, Ledamot Stiftelsen Frank Brunkes Minne

Länghem, VD

I min roll som beredningsledare så får jag träffa många kommuninvånare i våra medborgardialoger. Jag ser en stor potential för utveckling i dessa dialoger. Som föreningsledare brinner jag för förenings- och kulturlivet. Näringslivet är grundbulten för vår gemensamma välfärd och vi måste verka för ett gott företagsklimat och god service till företagen.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.