Jörgen Erikson

Jörgen


Ledamot i kommunfullmäktige, Styrelseledamot Tranemo Bostäder Ab

Ljungsarp, Entreprenör.

Jörgen Erikson är 62-åringen som är både föreningsmänniska och entreprenör ut i fingerspetsarna. Jörgen brinner för civilsamhället i allmänhet och föreningsliv och småföretag i synnerhet. Han anser att föreningslivet måste få möjlighet att kunna växa, han anser att småföretagen är kommunens drivkraft och att dessa därför måste värnas. Jörgen ser det som självklart att vi måste se den egna kraften i varje enskild person.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.