Jörgen Erikson

Jörgen


Ledamot i kretsstyrelsen

Ljungsarp, Entreprenör.

Jörgen Erikson är 62-åringen som är både föreningsmänniska och entreprenör ut i fingerspetsarna. Jörgen brinner för civilsamhället i allmänhet och föreningsliv och småföretag i synnerhet. Han anser att föreningslivet måste få möjlighet att kunna växa, han anser att småföretagen är kommunens drivkraft och att dessa därför måste värnas. Jörgen ser det som självklart att vi måste se den egna kraften i varje enskild person.

Kontakta Jörgen Erikson

Kontakta Jörgen

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.