Lennart Haglund

Lennart


Insynsplats i kretsstyrelsen

Tranemo, byggingenjör

Har jobbat i de flesta roller inom samhällsplanering och fastighetsförvaltning. Är skogsbrukare och har lång erfarenhet från föreningsliv av olika slag. Särskilt viktiga frågor för mig är att skapa förutsättningar för tryggt åldrande genom anpassade bostäder och hemtjänst. Ordna bättre kollektivtrafik samt tågstopp i Länghem och Grimsås.

Jobba för en levande landsbygd och bättre stöd till kultur- och föreningsliv. Vi måste skapa balans mellan utsläpp och förbrukning av växthusgaser och stoppa den skenande spridningen av gifter i kretsloppet. Allt material som tas ut från naturen skall återvinnas.

Kontakta Lennart Haglund

Kontakta Lennart

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.