Interpellation ang odlingslotter

Kommunfullmäktige beslutade i §41 2018-05-07 att anta en motion från Ann-Christine Simonsson om att erbjuda odlingslotter till intresserade senast till våren 2020. Nu går vi mot vår 2021 och vi har ännu inte sett nån information om att odlingslotter erbjuds. Motionen som besvarades 2018 var en uppföljning på en tidigare motion i samma ärende som också bifallits.

Utifrån tillgänglig information verkar det som att beslutet ännu inte verkställts. Jag tycker det är respektlöstmot kommunfullmäktige och den lokala demokratin när man uppenbart struntar i vilka beslut kommunfullmäktige tar.

Frågan blir då.
När kommer de efterfrågade odlingslotterna att erbjudas kommuninvånarna?
.

Lennart Haglund
Kommunfullmäktigeledamot (c)

Relaterade nyheter