Motion ang eldrivna förarlösa fordon.

Efter många års förberedelsearbete verkar det nu som om tågtrafiken på kust-kustbanan genom kommunen skall utökas till ca 10 avgångar i vardera riktning under 2020. Tågen kommer att stanna i Limmared redan från början, och om några år förhoppningsvis även i Länghem och Grimsås. Det innebär då en bra bas för kollektivtrafiken i kommunen när det gäller längre resor. Men den måste sedan givetvis kompletteras med busstrafik som idag för att nå alla delar av kommunen.

Men med ca 20 möjligheter att resa till och från kommunen via tåg från stationsorterna kommer det uppstå ett stort behov att snabbt kunna ta sig till tåget från alla delar av kommunen. Största resandet kommer antagligen att ske mellan Limmared och Tranemo. Med ett framtidsinriktat och innovativt tänkesätt kan det transportbehovet lösas med förarlösa eldrivna fordon
typ minibussar. De kan inledningsvis i avvaktan på att alla trafikjuridiska problem klarats ut köra på någon avbanvallarna mellan orterna. Det finns ju 2 banvallar varav en används som cykelbana.

Både försök och mer permanenta lösningar med sådan trafik finns på flera ställen.
På sikt kommer dessa fordon även att kunna köras på allmänna vägar tillsammans med vanliga bilar och dåborde också en stor del av landsbygdstrafiken kunna ske med dessa fordon.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag


Att kommunen tillsammans med Västtrafik och övriga lämpliga samarbetspartners utreder förutsättningarna att starta kollektivtrafik med eldrivna förarlösa fordon, i första hand mellan Tranemo och Limmared, men påsikt också som en del av landsbygdstrafiken i kommunen

Lennart Haglund
Kommunfullmäktigeledamot (c)

Relaterade nyheter